I Said | Pilots Plus

Tokyo

Team Members

ichishinShinji Ichien
mizutaChie
ayakaAyaka Hirano
ikasumi_wtyusuke kato
futoshiFutoshi Iwasebari
Login to Join
NASA Logo

SpaceApps is a NASA incubator innovation program.